หน้าบ้่าน  :  กะเหรี่ยง  :  เมี่ยน  :  ลาหู่  :  ลีซู  :  อาข่า  :  คะฉิ่น  :  เผ่าอื่นๆ

                            ประวัติความเป็นมาม้งขาว

 

      ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่าชนชาติม้งมาจากที่ไหนแต่สันนิษฐานกันว่าม้งคงจะ อพยพ มาจากที่ราบสูงธิเบตไซบีเรียและมองโกเลีย เข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเหลือง(แม่น้ำฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลไกวเจาฮุนหนำ กวางส ีและมณฑลยูนาน ม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีนมาหลายศตวรรษ จนกระทั่งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17 ราชวงค์แมนจู (เหม็ง) มีอำนาจในประเทศจีน กษัตริย์จีนในราชวงค์เหม็งได้เปลี่ยน นโยบายเป็นการปราบปราม เพราะเห็นว่าม้งที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนรัสเซีย ทำให้คนจีนคิดว่า ม้งเป็นคนรัสเซีย จึงเป็นเหตุให้มีการปราบปรามม้งเกิดขึ้น โดยให้ชาวม้งยอมจำนน และยอมรับวัฒนธรรมของจีน และอีกประการหนึ่งคือเห็นว่า ม้งเป็นพวกอนารยชนแห่งขุนเขา จึงได้มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในหลายแห่ง เช่น ในเมืองพังหยุนในปี พ.ศ.2009 และการต่อสู้ในมณฑลไกวเจาในระหว่าง พ.ศ. 2276 - 2278 และการต่อสู้ในมณฑลเสฉวนในระหว่าง พ.ศ. 2306 – 2318

          ในที่สุด ชาวม้งประสบกับความพ่ายแพ้ สูญเสียพลรบ และประชากรเป็นจำนวนมาก ในที่สุดม้งก็เริ่มอพยพถอยร่นสู่ ทางใต้ และกระจายเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลับขึ้นอยู่บนที่สูงป่าเขาในแคว้นสิบสองจุไทย สิบสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว บริเวณทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหัวหน้าม้งคนหนึ่ง คือ นายพลวังปอ ได้ราบรวมม้ง และอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เป็นต้นมา


      ปัจจุบันชาวม้งส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงหรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง กำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 151,080 คน

 
 

การอพยพเข้าเมืองไทยของกลุ่มม้งขาวบางกลู่ม
       เมื่อ200 กว่าปีมาแล้ว โดยเริ่มอพยพมาจาก มณฑลยูนานมาที่มณฑลสิบสองปันนาได้ไม่นานลงมาที่ประพม่า ด้วยเหตุผลทางการเมืองไม่สงบจึงได้อพยพ เข้าประเทศลาวแล้วจึงย้ายเข้ามายังประเทศไทยโดยข้ามแม่น้ำโขง

อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายบางส่วนก็อาศัยอยู่ที่อำเภอ เชียงของ เชียงแสน เวียงแก่นและบางส่วนก็ย้ายถิ่นถานมาที่ ดอยช้างอำเภอแม่สรวย ดอยอ่างขางอำเภอฝัง แม่ปูนหลวงอำเภอเวียงป่าเป้า บางกลุ่ม ก็ขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ดอยหมอกบางกลุ่มก็ขึ้นไปอยู่ดอยแม่ฉางข้าว แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ย้ายลงที เชียงใหมและ เพชรบูรณ์  ปัจจุบันนี้ก็ได้กระจักกระจ่ายกันอยู่เกือบทั่วประเทศไทย ทั้งอยู่เป็นชุมชนหรืออยู่แบบโดดๆ ตามสถานที่ๆมีความเจริญ

 

 


เข้าพิพิธภัณฑ์ : เกี่ยวกับโครงการ : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยม : ติดต่อเรา : English Version
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก เจ้าของเว็บ "มูลนิธิกระจกเงา"
รูปภาพและข้อมูลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านประสงค์จะนำไปเผยแพร่่ สามารถเผยแพร่ได้
JavaScript Menu By Milonic.com